Ter info de achtergrond..
Wat in 2011 begon met sleutelen aan brommers en auto’s,
is inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdige club met verschillende activiteiten. Naast het sleutelen wordt ook aan houtbewerking en andere activiteiten gedaan.
De sleutelclub is een bijzondere club waar iedereen welkom is. Elke vrijdagavond is er clubactiviteit. Vele tientallen jongeren komen wekelijks op de clubavond. Zij worden bij de activiteiten begeleid door vrijwilligers. Iedereen is welkom want de club is er voor jongeren, en is kosteloos. Er wordt geen contributie betaald.
De Sleutelclub heeft ambitie!
We willen uitgroeien tot een actief centrum voor jong en oud. In 2014 verhuisde de sleutelclub naar een grote locatie op de Nijverheidsweg. Daar hebben we nu ons clubhuis onder de naam De Sleutel.
In dit gebouw is er ook ruimte voor nieuwe activiteiten. Dankzij een grote sponsor hebben we hele goede keuken waar we kooklessen willen gaan geven.
Uw hulp is nodig!
Deze activiteiten kosten geld, veel geld. Daarom zoeken we naast fondsen en subsidies ook vrienden. Zij kunnen helpen om de continuïteit voor de komende jaren te waarborgen. We zoeken daarom minimaal 200 vrienden die zich voor enkele jaren aan ons willen verbinden. Voor een concrete tegenprestatie voor de vrienden staat de ideeënbus open. Weet U nog vrienden, meld het ons !
Een voorbeeldbedrag is € 50 – meer of minder mag natuurlijk ook.
ANBI
Wat goed is om te weten, is dat wij een ANBI status hebben gekregen van de belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Bijdrage:
U kunt uw  bijdrage overmaken op onze bankrekening NL48RABO 0170 418 588 ten name van Vriendenrekening Sleutelclub Kamerik
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking !
Wilt U een faktuur ontvangen, geen probleem en meld het ons, dan krijgt u deze toegezonden.
Ons Emailadres:
Vrienden@SleutelclubKamerik.nl