Het doel van onze stichting is om door middel van het organiseren van restauratie- en sleutelprojecten voor jongeren en hen zo een sociale context te bieden waarbinnen zij zich kunnen ontplooien en anderzijds om ze in aanraking te brengen met techniek. Door de ‘clubgedachte’ vorm te geven, proberen we de jongeren ook als mens gelijkwaardig te behandelen en zo elkaar te leren respecteren ongeacht wie of wat je bent. Het leren werken met elkaar, bevordering deelname aan sociaal verkeer, zelfstandigheid. Kortom een ontspannen sfeer waarin jongeren kunnen netwerken en hun zelfstandigheid kunnen vergroten. Em om de gelijkwaardigheid tot uitdrukking te brengen dragen we uniforme kleding zoals een clubshirt. Of we wel of geen (fysiek en mentale) beperking hebben, we respecteren en helpen elkaar en zijn gelijkwaardig voor elkaar.
Dit trachten we te bereiken door de activiteiten die we ontplooien.

Onze missie is:

“jongeren door middel van (technische) projecten met elkaar laten samenwerken, zodat ze elkaar leren respecteren en helpen,
ongeacht wie of wat ze zijn als ook wat ze wel of niet kunnen”

 

Cor van Tuijl,

Voorzitter Stichting Sleutelclub Kamerik.