Bestuurssamenstelling en taken

Louis van Dam, Voorzitter

Taken:         Leiden vergaderingen en interne bijeenkomsten, algemeen beleid, samen penningmeester en boekhouder financieel beleid, tijdelijk verslaglegging, representatie

Pieter Timmerman, Penningmeester

Taken:         Verantwoordelijk voor financiën en administratie, sponsoring en fondsen, subsidies, verkoop, verzekeringen en archief

Ruud Buurman, Secretaris

Taken:         Secretariaat, administratie vrijwilligers en clubleden, administratie vrienden van de sleutelclub, automatisering

Maarten Verkleij

Taken:         Relatiemanager – sponsorcontacten

Marco Noordzij:

Taken:        Lid technische commissie, verantwoordelijk voor de benedenvloer incl planning

Paul Kastelein, lid

Taken:         Lid technische commissie, leiding projecten in- en extern,

Arie Hogendoorn, lid

Taken:         Pandbeheerder, verantwoordelijk voor sleutelbeheer, onderhoud en onderhoudsplan, onderhuurders, huurcontracten en energie