HOOFDLIJNEN BELEID

Na een roerig 2014 waarbij in de 2e helft van 2014 de verhuizing een belangrijke gebeurtenis was, is 2015 een consolidatie jaar.

Door het bestuur zijn hoofdlijnen van beleid uitgezet in het eerste meerjarig beleidsplan. Dit plan betreft de periode 2016 tot en met 2020. (zie bijlage)

In de komende jaren zal de organisatie verder worden geprofessionaliseerd. Deelplannen zoals veiligheid, vrijwilligersbeleid zullen worden uitgewerkt. Ook wil de club zich breder verantwoorden naar de partners, sponsoren en de samenleving.

Ook wordt de samenwerking gezocht met relevante partners gelet op de doelgroep, jongeren met een meer of minder gevulde rugzak(je).

Financieel is de club gezond. Om de terugloop in subsidie van de gemeente op te vangen wordt ingezet op het werven sponsoren, vrienden van de club en onder verhuur. Ook zal de opbrengst uit verkoop van opgeknapte fietsen en auto’s worden geoptimaliseerd. Daarnaast worden nieuwe activiteiten ontwikkeld. Ook de kosten worden inzichtelijker gemaakt zodat daarop bespaard kan worden. De afgelopen jaren hebben we van verschillende fondsen mooie bijdragen mogen ontvangen. Die zijn veelal aan de inrichting van het pand besteed. Daar geniet de jeugd elke vrijdagavond van.

Ook zal bezien worden of de club op meer avonden open kan.