JAARPLAN 2016

Algemeen

De activiteiten welke in 2016 zullen worden uitgevoerd vinden hun basis in het meerjarig beleidsplan 2016 – 2020.

In de bestuursvergadering van twee november 2015 is dit jaarplan besproken en vastgesteld.

Activiteiten club

De club is er primair om jongeren vooruit te helpen en bovenal zij die om welke reden ook niet altijd mee kunnen met de rest. Wij gaan de activiteiten zo organiseren dat ze worden meegenomen en met regelmatig aan het werk zijn. Discipline en structuur bijbrengen is het doel. Hierbij is de inzet van de vrijwilligers belangrijk en hoe zij omgaan met de jongeren. Daar is een vrijwilligers beleid bij nodig. Ultimo 2015 is gestart met het opzetten van het vrijwilligers beleid met behulp van een externe begeleider.

Ook de veiligheid in het pand zal verbeterd moeten worden evenals het veilig werken. Ook hier is ultimo 2015 onder begeleiding van een externe deskundige een aanvang mee gemakt. Mogelijk dat enkele maatregelen getroffen zullen moeten worden.

Voorts willen we de inrichting van het pand optimaliseren. Om het pand ook voor derden aantrekkelijk te maken en meer mogelijkheden te creëren willen we de bovenverdieping goed afwerken zodat we een mooi en goed ingericht cursuslokaal ter beschikking hebben dat verhuurd kan worden. Ook willen we daar de kleine ruime als kantoor of spreekkamer inrichten voor de club.

De keuken ruimte beneden is al goed op orde. Willen die bijvoorbeeld als kookstudio beter benutten ook ten behoeve van derden dan zullen we daar de laatste hand aan moet leggen wat inventaris betreft.

In 2016 willen scherper inzetten op de activiteiten voor de jeugd. Naast de ‘reguliere’ activiteiten willen we ook brommer rijden in de zomermaanden terugbrengen. Jongeren die brommers hebben gerepareerd, gerestaureerd, moeten ook ervaren wat het is op zo’n ding te rijden. Dat brengt de nodige organisatie met zich mee. Er moet een terrein beschikbaar zijn, voldoende vrijwilligers, afstemming met de politie en ouders en brommers. Toch gaan we het weer proberen.

Ook willen we nieuwe activiteiten toevoegen. Te denken valt aan een computercursus. Daarmee willen jongeren iets leren van hoe een computer werkt, elektronica en hoe hij bestuurt wordt middels het leren programmeren.

Voorts zijn er twee ideeën die al worden uitgewerkt en waar we in het nieuwe jaar mee aan de gang gaan. Dat betreft het bouwen en leren besturen van een drone. Dat zal starten met een kleine groep waarbij de minimum leeftijd nog bepaald gaat worden. Een van de vrijwilligers volgt daartoe de vereiste opleiding. Daarnaast willen we met een Lego project starten. Ook hier met een kleine groep starten. Mogelijk is dit een mooi project voor jongeren/kinderen met een stoornis in het autisme-spectrum. Daartoe worden specifieke bouwprojecten gekozen, waardoor het iets wegheeft van modelbouw. Ook proberen we iets te vinden met klassieke techniek. Ideeën zijn er maar op dit moment te prematuur om te vermelden.

Ook op evenementen laten we graag ons gezicht zien. We beseffen dat we een groot maatschappelijk draagvlak hebben en daar willen we ook wat voor terug doen. Op koningsdag geven we in Kamerik act de présance. Daarnaast bij het Nationaal Veteraan Treffen, Kamerik proeft, mogelijk de Open Monumenten Dag en een of meerdere kerstmarkten. Ook manifesteren we ons op de beursvloer. Tussentijds willen we ook wel eens gevraagd worden.

In 2016 bestaat de club officieel 5 jaar. Daar willen we aandacht aan besteden met een open dag. Onder leiding van de voorzitter zal een jubileum commissie dit verder vorm geven.