JAARPLAN 2015

Het jaarplan 2015 heeft nog beperkte doelen. Na het bijzondere jaar 2014 met net de verhuizing achter de rug is de doelstelling beperkt. Duidelijk is dat ingezet moet worden op versterking van het bestuur door uitbreiding en het aantrekken van nieuwe voorzitter met verstand met van zaken. Kortom de organisatie versterken.

De activiteiten voor de jongeren van de club zullen meer structuur moeten krijgen. Ze moeten zelf kiezen waarmee ze bezig willen zijn, zoals hout, modelbouw, techniek met auto’s motoren en/of fietsen, maar verschillende handvaardigheid activiteiten. Voor de vrijwilligers zal iets geregeld moeten worden zodat ook zij weten wat er van hen verwacht wordt.

Dat betekent een grote inspanning voor het bestuur maar ook de vrijwilligers.

Naast de reguliere activiteiten zal ook aan een aantal evenementen medewerking worden verleend.

Als het bestuur op sterkte is zal het beleid op de middellange termijn vorm en inhoud moeten worden gegeven. Ook het meerjarig financieel inzicht zal versterkt moet worden. Eind 2015 willen ook een goed inzicht in het aantal clubleden en vrijwilligers en willen we een duidelijke communicatielijn hebben met hen. Daartoe zal de website een middel kunnen zijn.